Videos for 2018

Jan. 5 and Jan. 12, 2018
Coastin
Waltz Across Texas

Jan. 19 and 26, 2018
Zonaradikos
Toska (also known as Memede)

Feb. 9, 2018
She'Yavo

Feb. 16, 2018
She'Yavo
Syrtos Kitrinou

Tou Paradeisou Lemonia